Nettmagasinet

Farlige dyr i Norge

Hvilke dyr i Norge regnes som farlige, og hva er det farligste dyret i Norge? Her er en oversikt over forskjellige dyr i den norske naturen som kan være farlige for mennesker.

Store rovdyr, liten fare

De store rovdyrene er uten tvil potensielt farlige, men likevel er det få mennesker som blir angrepet av disse dyrene. Ulv, bjørn, gaupe og jerv er alle sky for mennesker, og det er sjelden man ser disse dyrene i Norge. Bjørnen velger også å holde seg unna mennesker.

et farlig dyrulv bjørn og gaupe utgjør liten fareoverdrevet frykt for store rovdyr

Ulv lever i flokk, men det er få individer i Norge, så få at sannsynligheten for å møte på en ulv er veldig liten, selv om du tilbringer mye tid i skogen i nærheten av der ulven holder til. Ingen har blitt drept av ulv i Norge, men man skal likevel være klar over at ulv kan drepe. Fra historien vet vi at ulv har vært virkelig farlig før, blant annet kan nevnes ulveangrep i de franske skoger fra 1300-tallet og frem til 1900-tallet, der det har vært 7600 angrep på mennesker som har resultert i døden (for menneskene). Etter at ulven nesten ble utryddet i Europa og Skandinavia, er det bare de mest menneskesky ulvene som overlevde, og dette kan ha vært med på å redusere konfliktnivået direkte mellom menneske og ulv, selv om det forstatt er en stor utfordring for de som eier sau. Ulv er altså ikke noe man trenger å frykte i særlig stor grad i Norge, men man skal heller ikke si at ulv er ufarlig: Det er et stort rovdyr, og under spesielle omstendigheter kan det oppstå farlige situasjoner.

Gaupe og jerv utgjør ingen stor risiko for mennesker. Som med ulven er dette dyr med store krefter og klør, og til tross for størrelsen kan de gjøre alvorlig skade om man hadde tilrettelagt for det, men det er altså ikke slik at man trenger å frykte for at jerven eller gaupa skal gå til angrep i de norske skoger.

Ulven er til og med redd for sauen:

Bjørn og isbjørn

Bjørner kan være livsfarlige, og selv om det ikke er mange bjørneangrep registrert i Norge (noensinne), så skal man være forsiktig. Spesielt forsiktig skal man være med isbjørn, kanskje Norges farligste rovdyr. Ingen rovdyr har drept så mange mennesker i Norge som isbjørn. På Svalbard finnes over 3000 isbjørn, men som du vet trenger du ikke å bekymre deg for isbjørn på fastlandet, ei heller om du skulle bevege deg opp til Finmark.

Små dyr utgjør en stor fare

Det er ikke alltid størrelsen det kommer an på. Når vi snakker om farlige dyr i Norge er det heller omvendt, slik at de aller minste dyrene er de man skal frykte mest.

giftig dyrfarlige dyr i Norge

Flotter bærer av bakterier (borellia og ehrlichiose) og virus (TBE-virus), og et flottbitt kan i verste fall være dødelig. Den kalles også for skaubjønn, og dette lille dyret har flere liv på samvittigheten (?) i Norge, og ingen vet nøyaktig hvor mange som har blitt rammet av svært alvorlig sykdom etter flottbitt, men det kan dreie seg om titusener av nordmenn som har blitt ufør på grunn av denne lille krabaten.

Bier og veps er i utgangspunktet ikke farlig for folk flest, men likevel er det hvert år dødstilfeller (normalt 1-2 dødsfall i året) som følge av allergiske reaksjoner etter bi- og vepsestikk.

Brunsneglen er heller ikke ufarlig, den kan faktisk drepe mennesker allerede før de blir født (den er bærer av en bakterie som kan medføre abort). I tillegg er bakteriene de er bærere av farlige for mennesker med nedsatt immunforsvar.

Myggen i Norge er ikke av den farlige sorten så vidt vi vet, men når man begynner å beskytte seg mot mygg ved å bruke myggspray, risikerer man å utsette seg selv for stor fare, slik at indirekte så kan dette insektet også være farlig for mennesker. Myggspray kan nemlig inneholde svært farlige stoffer, og må brukes med varsomhet (eller helst ikke brukes i det hele tatt). Det er allergiske reaksjoner ved bruk av myggmiddel som kan være skummelt, og i tillegg er det usikkerhet rundt langtidsvirkningenen. Se etter om myggmiddelet inneholder DEET, hvis det gjør det kan det kanskje være farlig.

Mindre (og mindre farlige) rovdyr

Grevling, mårhund og rødrev er ikke akkurat farlige for mennesker, med unntak av helt spesielle situasjoner.

farlig dyrrev farlig dyr

Mårhund er uønsket i Norge (bildet i midten) og kan være bærer av farlige parasitter, og i ytterste konsekvens kan disse overføres til mennesker med fatale følger. Grevling (til venstre) biter til det knaser, sies det, men bare i ytterst sjeldne tilfeller har grevlingen gått til angrep på mennesker, selv om den lever tett opptil mennesker i mange områder. Rødreven bærer ofte på skabbmidd, et lite dyr som til slutt vil drepe enhver rev med skabb, og som også kan gå til angrep på mennesker (men det finnes behandling).

Elg, hjort og moskus kan være farlig

Elg og hjort er medansvarlige i dødsulykker i trafikken hvert år. Elgen er i tillegg skogens konge, og et dyr man skal vise stor respekt for. En voksen elgokse kan bli over 800 kilo, men man skal være like påpasselig dersom man møter på en elgku, spesielt om det er med kalver.

Moskus regnes som et av de farligste pattedyrene i Norge, og er slett ingenting å spøke med. Holder man avstand vil den la deg være i fred, men prøv ikke å gå for nær en moskus, det kan være det siste du gjør.

Giftige dyr i vannet

De giftige dyrene vi har i vannet i Norge er ikke dødelige (kanskje med mindre om man får en sjelden allergisk reaksjon).

Fjesing (til venstre over) er en liten fisk (30 centimeter maksimalt) som har en giftig ryggfinne. Stikk medfører en smertereaksjon og ubehag, men vil normalt ikke være farlig. Hvis smerterne ikke gir seg kan man kontakte lege. Brennmaneter (til høyre over) er også giftige, men de vi har i Norge er ikke dødelige for mennesker. Hvis du likevel vil unngå smerte, så bør du holde god avstand til både brennmanet og fjesing.

Farlige fisker og dyr i havet

Spekkhoggeren (til venstre over) er et pattedyr og finnes utenfor kysten i Norge, men beveger seg ikke inn til strendene for å angripe mennesker. Det er heller ikke registrert noen angrep av spekkhogger andre steder i verden, med unntak av spekkhoggere i fangenskap.

Hai (bildet i midten) finnes det mye av i Norge, men de tyve artene av hai som finnes her er ikke direkte farlig for mennesker, siden de ikke oppholder seg i nærheten av mennesker, og det har aldri vært registrert noen drap eller skader av de norske haiene.

Gjedde (til høyre) er en ferskvannsfisk som er kjent for å være av den aggressive typen, og har ved flere anledninger gått til angrep på mennesker, som regel har det vært legger og tær som har fått gjennomgå.

Slanger, mus og villsvin

dette er et farlig dyr

Hoggorm er Norges eneste giftige slange i Norge. Giften bestående av enzymer og polypeptider har to funksjoner: 1) Den lammer byttet, og 2) den skal bryte ned vevet i byttet raskere etter at byttet har blitt slukt. Når mennesker blir bitt kan det noen ganger være et tørrbitt, dette gir nesten ingen smerte, og er ikke farlig med mindre bittet overfører bakterier. 60% av alle bitt inkluderer gift, og da vil man oppleve sterk smerte, i verste fall død for sårbare personer (barn, mennesker med nedsatt immunforsvar).

Mus og rotte er smittebærere. Rotten kan ha brakt med seg Svartedauden til Norge, og dermed medskyldig i det som skulle kreve livevt til 300.000 nordmenn.

Villsvin har ikke eksistert i Norge på mange år, men har de siste årene kommet inn i skogene i sør via Sverige. En flokk villsvin er ikke til å spøke med, dette er store dyr med skarpe tenner. Ingen mennesker har blitt drept ennå her til lands, men det har vært tilfeller i andre land.

Apropos villsvin: På en campingplass i Port Hedland i Australia var det et villsvin som drakk seg full på 18 øl den hadde rappet, for så å gå til angrep på ei ku. Når fyllesvinet senere ble oppdaget av øyenvitner, forsøkte det å gjømme seg under juret til den ville kua (kilde).

Etter en kort dukkert la svinet seg under et tre for å gjemme seg unna kua som den minutter før hadde angrepet.

Farlige dyr i Norge som har vinger

Havørn (til høyre) er ikke farlig for mennesker, men det finnes en historie om ei jente som ble tatt av ørn for mange år siden (bedre kjent som "ørnerovet på Leka"). Ekspertene tviler imidlertid på historien, men offeret selv fortviler kanskje mest over å ikke bli trodd. EDIT: Ørn kan være farlig for mennesker: En norsk jeger hadde akkurat satt seg ned på rådyrpost da en ørn stupte ned i hodet på ham...

Alle fugler i Norge, små som store, kan også utgjøre en fare på andre områder. Vi har som kjent fugleinfluensa som enkelte eksperter frykter kan utvikle seg til historiens verste epidemier noensinne, under forutsetning at influensaviruset endrer seg og dersom den sprer seg til- og smitter mellom mennesker. Fugler er også farlige fordi de kan finne på å fly - rett foran et fly (slike situasjoner skaper mange farlige situasjoner hvert år, og har vært årsak til flere skader på flyskrog og noen katastrofale flyulykker).

Dyra på bondegården - kan være farlig

Man er ikke trygg på gården heller. Spesielt er det små barn på gårdsbesøk og de som jobber tett med store gårdsdyr som er utsatt.

Er det farlig?

Kua har også blitt omtalt som det farligste dyret i Norge, hvis man regner dødsulykker. Ingen dyr dreper så mange mennesker her i landet som kua, hevdes det. Det finnes også tilfeller der mennesker har fått skader i omgang med hester, enten når de har vært på hesteryggen eller som følge av spark eller blitt tråkket på. Grisen, der har du svineinfluensaen, som var farlig nok for noen.

Farlige katter og hunder

Til slutt har vi spart to dyr som vi alle kjenner:

Dette dyret kan være farlig

Hunder kan være farlige. Til tross for at de er bestevenner med mennesker, biter de også. Barn er særlig utsatt for alvorlige skader og flere har dødd som følge av bitt og angrep fra hunder i Norge.

Katter er ikke direkte farlige for mennesker, men de kan i mange tilfeller være bærere av toxoplasmose, som er en parasitt du helst ikke vil ha i kroppen din: Dette er en mikroorganisme som gjør mye rart med hjernen til verten, og det er funnet økte tendenser til sucidal adferd blant de som blir infisert. Kattebitt er sjelden like farlig som hundebitt, men det er ikke helt ufarlig det heller: En kvinne ble for eksempel nesten drept av kattebitt, hun fikk alvorlig blodforgiftning og en stund så det ut til at livet ikke stod til å redde (spoiler: det gikk bra til slutt).

Farlige dyr i Norge - en oppsummering

Dette er de farligste dyrene vi har i Norge, basert på statistikk om skader, sykdom og ulykker:

 1. Hunder (bitt)
 2. Veps (allergi)
 3. Storfe (angrep/ulykker)
 4. Elg, hjort, rådyr (bilulykker)
 5. Hest (ulykker)
 6. Isbjørn (Svalbard)
 7. Maneter (allergi)
 8. Katt (sykdommer, infeksjoner)
 9. Andre husdyr (smitte, ulykker)
 10. Mus og rotte (smitte)
 11. Fjesing (gift farlig v/ allergi)
 12. Flott (sykdom)
 13. Andre insekter (allergi, parasitter)
 14. Rødrev og grevling (smitte)
 15. Ulv, bjørn, gaupe, jerv

* * *

Mennesket, farligere enn alle disse dyrene til sammen!

Faktisk, om man tar med mennesker i statistikken her, ville vi kommet helt øverst på listen. Det er flere personer som skades og/eller drepes av mennesker i Norge hvert år, enn alle andre dyr til sammen!

Fakta om Norge

Fakta om Norge (som du burde vite)

Her har vi samlet forskjellige fakta om Norge, som alle nordmenn burde kjenne til. I tillegg har vi også tatt med noen opplysninger om Norge som kanskje de færreste kjenner til.

Tjene penger
Akkurat nå besøkende fra Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Fredrikstad, Kristiansand, Porsgrunn, ukjent. Innholdet på dette nettstedet er beskyttet av Loven om opphavsrett. Kopiering ikke tillatt. Koblinger til andre sider er utenfor vårt ansvarsområde. Vi gjør oppmerksom på at cookies kan bli brukt for å gi en bedre brukeropplevelse. NettMagasinet bistår ikke med rådgiving eller assistanse.