Nettmagasinet

Fødselspenger og foreldrepenger rundt om i verden

Her kan du se et kart over fødselspenger og foreldrepenger. Av kartet ser vi at USA er ett av få land som ikke har en slik ordning, samt at Europa og Canada er blant de landene med best dekning.

Et kart fra NY Times viser at USA er det eneste vestlige land i verden som ikke har foreldrepenger / fødselspenger.

Litt om foreldrepenger og fødselspenger

Foreldrepenger er en sosial ordning som i Norge administreres av NAV, mens andre statlige instutisjoner som regel håndterer ordningen i andre land. Noen få unntak er USA der det ikke finnes foreldrepenger eller betalt lønn til foreldre under permisjon.

Ordningen gjør det mulig å gi foreldrene anledning til å være ekstra mye sammen med barnet i de første ukene og månedene av livet. I Norge er det slik at om man skal ha rett til foreldrepenger, så må man ha vært yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt i minimum 6 av de siste 10 måneder før permisjonen starter. Dette kommer altså ikke frem av kartet, og for noen er situasjonen i Norge derfor ikke stort bedre enn i USA (men i Norge får man engangsstønad i fødselspenger i tilfelle man ikke har vært yrkesaktiv).

I tilfelle foreldrepenger, skal stønadsperioden deles mellom mor og far. Regjeringsskifter og endringer i lovene gjør ordningen til noe variabel, men den er likevel god i Norge uansett politisk maktskifte, sammenlignet med mange andre land.

Det vil bli en forskjell i utbetalingen avhengig av om man velger 100 % dekning av lønn eller 80 % av lønnen, er den totale stønadslengden på hhv. 49 uker eller 59 uker.

En spesiell betingelse er at barnets mor må begynne stønadsperioden minst 3 uker før fødsel, men den kan om hun vil starte allerede 12 uker før fødsel finner sted.

Foreldrepengene for de som har vært i jobb tilsvarer som hovedregel hva man hadde i lønn ved permisjonens start. Det er likevel satt et tak på hvor mye man kan få i foreldrepenger, dette er satt til maks seks ganger grunnbeløpet.

Adopsjonspenger er en ordning for foreldre som adopterer, og fosterforeldre. De samme reglene gjelder i all hovedsak når et barn adopteres.

Barnetrygd får alle foreldre i Norge, og er en støtte finansiert av Staten ved skattebetalerene. Denne trygden er ment å komme alle barn til gode, men det er en kjennsgjerning at ikke alle har det samme behoved for stønaden: Noen familier hadde kanskje ikke klart seg uten denne trygden, mens andre knapt merker det på lommeboken.

Kontantstøtte

Kontantstøtte er en ytelse i kontanter, og den får kun foreldre i Norge til barn mellom ett år og tre år. De som får kontantstøtte er de som har barn som bare delvis benytter barnehage med statlig driftstilskudd eller som ikke benytter dette i det hele tatt.

Det var Jens Stoltenbergs andre regjering som satte ned støtt, og samtidig ble det også færre mottakere av kontantstøtten.

Norge er ikke det eneste landet med denne type støtte: Finland innførte for eksempel kontantstøtte allerede i 1984, men er langt i fra så høy som den har vært i Norge. Tyskland har også en tilsvarende støtte, men da på kun 150 euro. I Danmark og Sverige finnes lignende støtteordninger på kommunalt nivå.

Om du er misfornøyd med støtten du får i Norge, kan du se på kartet med oversikt over fødselspenger og permisjonspenger (foreldrepenger kartet) så ser du at det ikke er så verst i Norge likevel - USA er bottet for denne type støtte.

Eksport: Hva land eksporterer

Eksport: Dette eksporterer forskjellige land

Lurer du på hva forskjellige land rundt om i verden eksporterer? Her er kart som viser en grafisk fremstilling av viktigste eksportvarer for de forskjellige land i verden, inkludert Asia, Afrika, Euroa, Amerika og Australia.

Kinesisk Europakart

Kinesisk Europakart: Hva kinesere kaller europeiske land

Kina er et språk de fleste nordmenn ikke forstår. Selv om vi oversetter det til vårt eget språk eller til engelsk så er det fortsatt ganske uforståelig. Norge på kinesisk er Move Prestige på engelsk!

Kart: Verdens befolkning

Kart: Verdens befolkning

Her er noen kart som viser verdens befolkning på en ny måte. Ett kart viser inndelingen med 1 milliard mennesker i hver sone. Se også hvor folk bor i forhold til breddegrader og lengdegrader på jorden.

Kaffe: Her drikkes det mest kaffe

Kaffe kartet: Norge i verdenstoppen!

Hvilke land i verden drikker mest kaffe? Her er et kart som viser at Norge ligger i verdenstoppen på kaffe-konsum. Hvor mye kaffe drikker du? Om du trikker mellom 6,8 til 12 kilo kaffe i året, ligger du innenfor gjennomsnittet.

Sex på kart: Seksuell debut

Sex kartet: Når debuterer vi?

Norge er ett av de landene hvor man begynner tidligst med sex, ifølge dette kartet. Her ser vi at Norge, Danmark, Sverige, Finland, Island, Portugal og Bulgaria er først ut med seksuell debut.

USA kart: Amerika på nytt

USA kart som hjelper deg å forstå amerikanere

USA har 50 stater, men her er noen kart av USA som er litt annerledes enn de du kanskje har sett tidligere. Se og forstå USA på en ny måte med disse amerikanske kartene.

Alkohol og alkoholkonsum

Alkoholkonsum og populære drikker rundt om i verden

Her er noen kart fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) som viser alkoholkonsum og hva som er de mest populære drikkene rundt om i verden.

Flagg til alle land i verden

Flagg: Alle lands flagg i verden i ett kart!

Her er et flott kart som viser alle land i verden farget i deres eget nasjonalflagg. Flott kart som hjelper deg å skille mellom enkelte land, selv om flaggene til de minste landene kanskje blir vanskelig å se i dette kartet.

Tjene penger
Akkurat nå besøkende fra Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Fredrikstad, Kristiansand, Porsgrunn, ukjent. Innholdet på dette nettstedet er beskyttet av Loven om opphavsrett. Kopiering ikke tillatt. Koblinger til andre sider er utenfor vårt ansvarsområde. Vi gjør oppmerksom på at cookies kan bli brukt for å gi en bedre brukeropplevelse. NettMagasinet bistår ikke med rådgiving eller assistanse.